Επικοινωνήστε μαζί μας

Πρόγραμμα συντήρησης ανελκυστήρων
"Orange Lift Service"

Το ολοκληρωμένο, καινοτόμο πρόγραμμα συντήρησης ανελκυστήρα, που προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του κτιρίου σας και προσφέρει:

  • Εργασίες προληπτικής συντήρησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κτιρίου σας
  • Ανταπόκριση βλαβών από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας
  • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης
  • Καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
         • Ηλεκτρονικό Δελτίο Συντήρησης (ΗΔΣ) και δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής σε SmartPhone του συντηρητή
         • Αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση για τις εκτελεσμένες εργασίες μέσω sms/e-mail στο κινητό/email του Πελάτη
         • Ηλεκτρονική πρόσβαση σε δικτυακή πλατφόρμα και αυτόματη εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τις εκτελεσμένες εργασίες (συντηρήσεις, πλήθος βλαβών, επισκευές κ.ο.κ.)

σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στην αρχή